Polityka prywatności

Polityka Prywatności

„Sergiel” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta „Sergiel” i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do „Sergiel” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://www.racjonalnebudowanie.pl

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „Sergiel” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism. 

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „Sergiel”. 

Dane Osobowe 

W czasie korzystania z serwisów należących do „Sergiel” można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. 

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia. 

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do „Sergiel” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala „Sergiel” zwracać się do czytelników po imieniu. 

Niezapowiedziane wiadomości 

„Sergiel” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „Sergiel” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów „Sergiel”. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Sergiel”. 

Cookies (Ciasteczka) 

Serwis internetowy należący do „Sergiel” wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.